Disclaimer

Deze website is een product van Superwinch NL. Superwinch NL accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Superwinch NL is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en afbeeldingen die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat door Superwinch NL is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Superwinch NL (gedeponeerd bij de KvK) welke op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Superwinch NL wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Superwinch NL die op deze site van toepassing zijn.

Privacy

Superwinch NL conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, wordt expliciet aangegeven waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Superwinch NL geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.